Hotel a ubytovna


Galerie

Recepce, po schodech nahoru do hotelu, jeden pokoj, druhý, dál chdobou a projdeme části ubytovna. Více v galerii. 

Ceník hotelu


HOTEL

Jednolůžkový pokoj

1 - 3 noci 750 Kč

 4 a více nocí 650 Kč

Dvoulůžkový pokoj 

1 - 3 noci 1100 Kč

4 a více nocí 1000 Kč

Třílůžkový pokoj

1 - 3 noci 1650 Kč

4 a více nocí 1500 Kč

Čtyřlůžkový pokoj 

1 - 3 noci 2200 Kč

4 a více nocí 2000 Kč


Snídaně formou bufetu - 150 Kč/osoba

Přistýlka 300 Kč

Ceny vč. 10% DPH

V hotelu je k dispozici 18 pokojů, 45 lůžek,
15x 2 lůžko (č.2-15 a 17), 1x 3 lůžko (č.18), 1x 4 lůžko (č.1), 1x apartmán 3 lůžko + 3 lůžko + 2 lůžko (č.16)UBYTOVNA 

1 - 3 noci 400 Kč

4 a více nocí 360 Kč

Ceny vč. 10% DPH

Ubytovna (levé křídlo) nabízí 11 pokojů, 50 lůžek (společná sociálka)
6x 3 lůžko (č.21-25, 27), 2x 4 lůžko (č.19,26), 2x 7 lůžko (č.28, 29), 1x 10 lůžko (č.30)

Mapa hotelu


Tiskopis pro cizince

Chcete rychlejší check in? Vytiskněte, vyplňte a podepište. Děkujeme
Do you want a faster check in? Print, fill and sign. Thank you


Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD -  HOTEL ZIMNÍ STADION

Každý host ubytovaný na hotelu se zavazuje dodržovat tento provozní řád:

1. Každý zájemce o ubytování je povinen po příchodu do zařízení předložit na recepci svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad) a vyplnit/podepsat registrační kartu.

2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platba je vždy předem v hotovosti dle platného ceníku.

3. Ubytování v den příjezdu je možné od 14:00 hodin.

4. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.

5. Ubytovací zařízení rezervuje pokoj zájemci do 18:00 hodin, pokud nebylo sjednáno jinak.

6. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednaná jinak, uvolní host na konci pobytu pokoj nejpozději v 10.00 hodin. Pokud opustí pokoj později nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den.

7. Host je povinen dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin je návštěvník povinen dodržovat noční klid.

8. Při opuštění hotelu v průběhu ubytování odevzdá host klíč od pokoje na recepci. (V případě ztráty - poplatek 200,- Kč)

9. Na pokojích není dovoleno přijímat návštěvy.

10. Není dovoleno používat elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holící strojek, vysoušeč vlasů.

11. Není dovoleno brát na pokoj zvířata.

12. Každý host je povinen šetřit zařízení. Za svévolné poškozování, znečišťování nebo ztrátu vybavení je povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou provozovatelem hotelu.

13. Při vážném poranění nebo onemocnění uvědomte nejbližšího zaměstnance hotelu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc.

14. Zaměstnanci hotelu jsou osobně odpovědni za bezpečný provoz ubytovacího zařízení, proto dbejte jejich pokynů.

15. Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá.

16. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení ubytovacího řádu má hotelový management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

17. K případným stížnostem nebo připomínkám je v recepci k dispozici kniha přání a stížností.

18. V celém objektu platí přísný zákaz kouření !

Ve Slaném dne 01.01.2022