Hotel a ubytovna

Z důvodu rekonstrukce střechy zimního stadionu nabízíme ubytování pouze na pokojích 21 - 30. Podle aktuálních opatření ministerstva zdravotnictví ČR jsou nastaveny tyto podmínky pro ubytované:


a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

     i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

     ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě     jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce     členského státu Evropské unie nebo v anglickém     jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných     národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva     zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který     potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se     dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném     očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v     anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému     pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních     certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu,     který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy


Galerie

Recepce, po schodech nahoru do hotelu, jeden pokoj, druhý, dál chdobou a projdeme části ubytovna. Více v galerii. 

Ceník hotelu


HOTEL

Jedno lůžko bez snídaně

1 - 3 noci 600 Kč

 4 a více nocí 550 Kč

Dvoulůžkový pokoj bez snídaně

1 - 3 noci 900 Kč

4 a více nocí 820 Kč

Třílůžkový pokoj bez snídaně

1 - 3 noci 1350Kč

4 a více nocí 1230 Kč

Čtyřlůžkový pokoj bez snídaně

1 - 3 noci 1800 Kč

4 a více nocí 1640 Kč

Přistýlka 300 Kč

Ceny vč. 10% DPH

V hotelu je k dispozici 18 pokojů, 45 lůžek,
15x 2 lůžko (č.2-15 a 17), 1x 3 lůžko (č.18), 1x 4 lůžko (č.1), 1x apartmán 3 lůžko + 3 lůžko + 2 lůžko (č.16)UBYTOVNA 

1 - 3 noci 350 Kč

4 a více nocí 320 Kč

Ceny vč. 10% DPH

Ubytovna (levé křídlo) nabízí 11 pokojů, 61 lůžek (společná sociálka)
2x 3 lůžko (č.21, 27), 4x 4 lůžko (č.22 - 25), 1x 5 lůžko (č.19), 1X 6 lůžko (č.26), 2x 9 lůžko (č.28, 29), 1x 10 lůžko (č.30)

Mapa hotelu


Tiskopis pro cizince

Chcete rychlejší check in? Vytiskněte, vyplňte a podepište. Děkujeme
Do you want a faster check in? Print, fill and sign. Thank you


Provozní řád