Aquapark od 25.5.2020 opět v provozu


Galerie


 

Hygienické požadavky na chování návštěvníků aquaparku Slaný v době koronavirové pandemie

- U pokladny dodržujte rozestupy 2 m, upřednostňujte platbu bezkontaktní kartou

- Návštěvníci jsou povinni před vstupem do šaten provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.

- Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, by neměli s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.

- Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu aquaparku se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.

- Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.

- Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu aquaparku, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření.

- Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou.

- Až do odvolání nelze provozovat vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka apod.

- Až do odvolání nelze provozovat parní lázně, které jsou z hygienického hlediska pro přenos nákazy velmi rizikové.

- Omezen provoz zařízení generující vodní aerosol (umělé vodopády, fontány apod.).

- Rozestupy 1,5 m je nutno dodržovat ve frontě na tobogan a jiné atrakce

- Návštěvnost v aquaparku Slaný je omezena na 100 návštěvníků v daný okamžik.

- Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měli dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.

- Ve vířivce může být v daný okamžik max. 7 osob a je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.

- Maximální aktuální počet plavců v plaveckém bazénu je 50 osob.

- Maximální aktuální počet návštěvníků v dětském bazénu je 40 osob.